Artyści

Maciej Chodziński, „Stany skupienia”
Projekt badający mechanizmy i sposoby ułożenia cząsteczek w przyrodzie. Stany, które może przyjąć substancja (gazowy, ciekły, stały, świadomy), różnią się właściwościami, ale składają się z tej samej, skończonej liczby składników i rządzą się wspólnymi, uniwersalnymi prawami. Projekt „Stany skupienia” będzie efektem kilkudniowego pobytu materii świadomej w miejscu nieczynnej od dekad kotłowni przy ulicy Ogarnej w Gdańsku. Pozostawiona sama sobie stała się obiektem entropicznego działania sił przyrody. Skutkiem tego jest rozpad i dezorganizacja stworzonych tam niegdyś struktur ciał stałych. Jednocześnie jest to miejsce samoczynnie powstających nowych jakości. Na gruzach struktur ulegających degradacji, w ich zakamarkach i szczelinach kwitną porosty, pełzają mikroorganizmy i rosną kryształy.

Paweł Kulczyński, „Periodicty of Mass Extinctions”
Przestrzeń immersyjna, wyciemniona sala niepewności, bogata w pułapki i tajemnice, wyraźnie nieprzyjemna lub nawet wroga, współtworzy nieliniową, wielokanałową kompozycję: po części losową, trochę interaktywną, a w efekcie mocno nieprzewidywalną, labilną w formie i przekazie. Lokalizacja jest nieodłączną częścią instalacji, podejrzane piwniczne zapachy i faktury, wilgoć i chłód dawno nieużywanych pomieszczeń organicznie dopełniają doświadczenie audialne, tworząc gabinet strachów i spekulacji zarówno akustycznych, jak i biologicznych czy politycznych.