Stany skupienia
/ Maciej Chodziński /

Periodicity of mass Extinsions
/ Paweł Kulczyński /

Termin: / 14-15.01.2017 / 12.00 – 20.00 /
Gdańsk / ul. Ogarna 33/35
dawna kotłownia / wejście od podwórka