Życie / Life


Marcin Zawicki

instalacja site-specific /site-specific installation

LASY / FORESTS
instalacja dźwiękowa / sound installation

 

18-20 SIERPNIA 2017 / 18—20 August 2017

Królewska Fabryka Karabinów
budynek kotłowni /  boiler room
ul. Łąkowa 35/38, Gdańsk / at Łąkowa 35/38, Gdańsk

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz