Info

Życie // Marcin Zawicki / instalacja site-specific // LASY / instalacja dźwiękowa

18-20 sierpnia 2017
Godziny działania instalacji:
17.00-01.00 (18-19 sierpnia)
12.00-20.00 (20 sierpnia)

Królewska Fabryka Karabinów / budynek kotłowni
ul. Łąkowa 35/38, Gdańsk

Zakończenie Miejsc #2:
LASY (Stendek – elektronika, Jacek Prościński – perkusja) / koncert / 20 sierpnia, godz. 19.00

wstęp wolny

Miejsca #2 odbędą się na terenie Królewskiej Fabryki Karabinów – przestrzeni od lat eksplorowanej przez trójmiejskich artystów, w której jednak nadal odkryć można mniej znane zakamarki. Jednym z nich jest pomieszczenie kotłowni: to tu zrealizowana zostanie instalacja dwóch zaproszonych artystów – Marcina Zawickiego i Stendka.

Kuratorka cyklu: Natalia Cyrzan
Producentki wydarzenia: Larysa Sałamacha, Anna Jankowska
Identyfikacja wizualna cyklu: propermarks.com
Projekt graficzny Miejsca #2: Sylwia Kasprowicz / fusystudio.pl
Zdjęcia: Lucyna Kolendo
Organizator: Instytut Kultury Miejskiej / ikm.gda.pl
Partner: Królewska Fabryka Karabinów

 

//

 

Life // Marcin Zawicki / site-specific installation // LASY (FORESTS) / sound installation

18—20 August 2017
Open:
17.00—01.00 (18 and 19 August)
12.00—20.00 (20 August)

Królewska Fabryka Karabinów / boiler room
at Łąkowa 35/38, Gdańsk

Closing of Miejsca / Places #2:
FORESTS (Stendek – electronic instruments, Jacek Prościński – drums) / concert / 20 August, at 19.00

free admission

Places #2 will be held in Królewska Fabryka Karabinów. The site has for years been explored by the artists of Tricity, but you can still find here a lesser known nook or cranny, e.g. the boiler room. It’s here that the installation by Marcin Zawicki and Stendek will be presented.

Curator: Natalia Cyrzan
Producers: Larysa Sałamacha, Anna Jankowska
Visual identity: propermarks.com
Graphic design for Places #2: Sylwia Kasprowicz / fusystudio.pl
Photos: Lucyna Kolendo
Organiser: City Culture Institute / ikm.gda.pl
Partner: Królewska Fabryka Karabinów