Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel. (sekretariat): 58 760 72 16
www.ikm.gda.pl

Kuratorka: Natalia Cyrzan
Projekt graficzny: propermarks.com
Zdjęcia Miejsca #1: lucynakolendo.com
Oświetlenie przestrzeni: BMLight